In de
volgende editie:


Anderhalvemeter-projecten: projectmanagement in bijzondere tijden
Een nieuwsbrief vol interessante artikelen in je mailbox op 25 juni

Projectie is een online magazine van Romeo Delta in opdracht van IPMA-NL en verschijnt 10x per jaar.

Redactieraad
Hans Fredriksz, hans.fredriksz@ipma.nl
Esther Kornivus, esther.kornivus@rhdhv..com
Laura van Moolenbroek, projectie@ipma.nl
Marcel Vilain, m.vilain@bluebricks.nl

Tekst- en eindredactie
Guido de Kanter, Laura van Moolenbroek

Aanleveren kopij
projectie@ipma.nl

Advertenties
Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@ipma.nl, (0342) 41 62 34

Abonnement afsluiten
rene@romeodelta.nl

Commissie Bezwaren Gedragscode
Piet Blanksma

Uitgever
Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

Vormgeving
Daniël Schmitz, Romeo Delta

Communitymanagement
Signum Marketing, Arie van Loopik, avanloopik@signummarketing.nl
ISSN: 1570-9655

Dit vakblad is uitsluitend gericht op vakbeoefenaren enanderen die op grond van hun professie belang hebbenbij de in dit blad gepubliceerde vakinformatie. Sinds 2011is er een gewijzigde abonnementenwet van kracht voorconsumenten. Deze is niet van toepassing voorabonnementen op vakinformatie, die uit hoofde vanberoep of bedrijf zijn aangegaan.© IPMA-NL

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijzeook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

In de
volgende editie:


Anderhalvemeter-projecten: projectmanagement in bijzondere tijden
Een nieuwsbrief vol interessante artikelen in je mailbox op 25 juni

Projectie is een online magazine van Romeo Delta in opdracht van IPMA-NL en verschijnt 10x per jaar.

Aanleveren kopij
projectie@ipma.nl

Advertenties
Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@ipma.nl, (0342) 41 62 34

Abonnement afsluiten
rene@romeodelta.nl

Commissie Bezwaren Gedragscode
Piet Blanksma

Uitgever
Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

Redactieraad
Hans Fredriksz, hans.fredriksz@ipma.nl
Esther Kornivus, esther.kornivus@rhdhv.com
Laura van Moolenbroek, projectie@ipma.nl
Marcel Vilain, m.vilain@bluebicks.nl

Tekst- en eindredactie
Guido de Kanter, Laura van Moolenbroek

Vormgeving
Daniël Schmitz, Romeo Delta

Communitymanagement
Signum Marketing, Arie van Loopik, avanloopik@signummarketing.nl
ISSN: 1570-9655

Dit vakblad is uitsluitend gericht op vakbeoefenaren enanderen die op grond van hun professie belang hebbenbij de in dit blad gepubliceerde vakinformatie. Sinds 2011is er een gewijzigde abonnementenwet van kracht voorconsumenten. Deze is niet van toepassing voorabonnementen op vakinformatie, die uit hoofde vanberoep of bedrijf zijn aangegaan.© IPMA-NL

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijzeook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

Verschijningsdata 2020

23 juli 20 augustus 24 september 20 oktober 26 november 22 december

Zelf bepalen wat er in Projectie komt?

Of je nu veel of weinig ervaring hebt, PMO’er bent of leiding geeft aan projectmanagementprofessionals. Er is voor iedereen plek bij het grootste platform voor projectmanagement van Nederland. Zodoende zijn we benieuwd van jou beweegt. Waarover zou jij in het volgende nummer willen lezen? Of heb jij zelf een interessant item waarover je zou willen schrijven in Projectie? Laat het ons weten via onderstaande button(s).