BOEK

Een onbekende methode met waardevolle principes

BOEK

Een onbekende methode met waardevolle principes

Titel: Proactive Project Management Auteur: M. Fangel

Deze boekbespreking gaat over een kloek boek, van zo'n 450 bladzijden, geschreven in het Engels, van een Deense auteur. Het beschrijft een projectmanagementmethode, met principes (“mindsets”), fases, kennisgebieden en competenties. De methode mikt op kleine tot middelgrote projecten, met een parttime projectleider. De reden om dit boek te recenseren was dat ik het in de algemene projectmanagementliteratuur nog niet eerder was tegengekomen. Het boek bevat veel checklists ("templates") en de onderlinge consistentie is degelijk. Aan planning, communicatie en risicobeheer wordt aandacht besteed, maar de andere kennisgebieden, zoals geld, schitteren door afwezigheid. Opvallend is dat de literatuurlijst alleen bijdragen bevat waar de auteur aan meegewerkt heeft en geen publicaties in bekende vakbladen bevat. Bovendien is het gros van de referenties in goed Deens. Net als de website die toegang geeft tot de templates van de methode – ook als je op “Engels” klikt. En die geen templates bevat. Dan begint het toch op een wat obscuur, misschien lokaal Deens feestje te lijken. Waarom zou ik deze methode nemen in plaats van eentje uit het gangbare IPMA/PMI/PRINCE2/…-arsenaal? De auteur zelf lijkt het antwoord te duiden. In de inleiding zet hij nog vol in op de methode: doel is een coherente set van principes, methodes en praktische tips te bieden. Het Postscript geeft al een gewijzigd perspectief: hier staan de principes centraal en de methoden en hulpmiddelen zijn “toegevoegd ter illustratie". De tekst op de achterkaft gaat nog een stap verder: ook hier de principes centraal en de rest van het boek “gerelateerde methoden en hulpmiddelen", maar het boek wordt zelfs neergezet als een supplement van de bestaande literatuur op het gebied van projectmanagement. Aannemend dat de tijdsvolgorde is inleiding-postscript-achterkaft, suggereert dit dat de aandacht van de auteur verschoven is van de methode naar de principes. En terecht, want daar zit de belangrijkste waarde van dit boek! Een van die principes is dat projectmanagement ook een proces is. Dat moet je dus ook managen. Proactief projectmanagement, zogezegd. Omdat je, in de waan van de dag, gemakkelijk de uitvoering inschiet: planning maken, risico's managen, dat soort activiteiten. Reactief projectmanagement. Een andere is dat een belangrijke onderdeel van de rol van projectleider faciliteren is, zie de bijgaande figuur die uit het boek overgenomen is. Met deze rol kan de projectleider anderen betrekken bij het projectmanagement en zo beter management bewerkstelligen. Of de projectleider zelf die rol invult of daarvoor iemand anders vraagt, is een keus. Aandacht voor de verankering van het project – in het team, bij de betrokkenen, in de omgeving – is nog een ander principe. De in het boek opgenomen checklists zijn een soort cadeautjes bij de principes. Zelf invullen biedt reflectie. Samen invullen, met stuurgroepleden, teamleden, of andere betrokkenen, geeft meer binding en voorkomt begripsverwarring.

Kortom, de methode voegt niet veel toe, maar een aantal van de principes en de checklists zijn zeker het lezen waard en kunnen bijdragen aan een betere weerbaarheid/resilience van je project en daarmee het project(management)resultaat ten goede komen! Dit boek is voor leden van IPMA-NL gratis te lezen in de e-library. Nog geen lid? Meld je dan nu aan op https://ipma.nl/lid-worden/.

Over de recensent Meinte Wildschut werkt bij NS als projectleider. Hij heeft ruime ervaring als consultant en projectleider. Zijn interesse ligt bij het omgaan met onzekerheid in projecten.

Volgende artikel: Impact