Vakmanschap en the wellbeing of project professionals

Beste lezer, hoe gaat het met je?

Over het algemeen geldt dat wij, projectprofessionals, werken onder tijdsdruk, hoge verwachtingen moeten managen en te maken hebben met harde deadlines. We zijn actief in een relatief stressvol vakgebied. Sommige mensen presteren het best onder grote druk, maar het is niet voor iedereen goed. Onze Britse zusterorganisatie APM heeft onlangs een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar “The wellbeing of project professionals”. Uit dit onderzoek blijkt dat projectprofessionals over het algemeen minder goede scoren op het gebied van werkstress, gezondheid en welzijn dan de normgroep met wie ze worden vergeleken.

Natuurlijk wil dat niet zeggen dat het slecht gaat met ons, maar je bewust zijn van je welzijn en er bewust mee omgaan is altijd goed.


Gelukkig doen de onderzoekers ook een aantal aanbevelingen. Je kunt ze allemaal hier teruglezen, maar bij één ervan wil ik in het bijzonder even stilstaan. Een van de aanbevelingen op organisatieniveau is:


Zorg voor continuïteit en groei van de projectprofessionals. Doe dit door het opbouwen en aanbieden van een strategisch trainingsprogramma waarin verschillende loopbaantrajecten worden aangeboden. Zorg daarbij voor een actieve personeelsontwikkeling gericht op het verkrijgen van relevante kwalificaties en deelname aan professionele organisaties zoals APM.


Dit klinkt mij als muziek in de oren. Wij vertegenwoordigen namelijk een vak en vakgebied, en wat is er mooier dan het krijgen van erkenning door kwalificaties en deelname aan een vakvereniging. APM staat in het Verenigd Koninkrijk voor vakmanschap van projectprofessionals. Wat APM doet in het Verenigd Koninkrijk doen wij in Nederland. Wij vertegenwoordigen de projectprofessional en helpen bij het verkrijgen van de relevante kwalificaties. Goed ontwikkelde competenties en een klankbord bij collega-projectprofessionals helpen je om beter te worden en om beter om te gaan met druk die bij ons werk lijkt te horen. Bij IPMA geloven we erin dat je je werk beter kunt uitvoeren als je de juiste kennis en competenties in huis hebt, en ik weet zeker dat dat ook je welzijn ten goede komt.

Marcel Vilain

Voorzitter IPMA-NL