De uitdaging is duidelijk: de technisch opgeleide projectengineer of technisch projectleider, werkzaam in de technische industrie, die vanuit de specialisatie/techniek de overstap wil of moet maken naar de generieke managementtaken. Steeds meer wordt er, naast de technisch inhoudelijke expertise, verwacht dat (lead- of project-) engineers managerial taken uitvoeren zoals planning, kostenoverzicht en rechtstreeks contact met de stakeholders om projecten goed te laten verlopen. Tja, u kunt die technisch, inhoudelijke kennis natuurlijk niet uitzetten maar er komt wel degelijk een dimensie bij.

Verschillende petten en hun rollen binnen een project

De uitdaging ligt er in dat u de verschillende petten die u hebt één voor één op doet en bedenkt wat deze pet of rol van u verlangt. En dit zijn tegenstrijdige rollen. De technisch specialist in u zou voor meer dan 100% willen gaan als het om de productkwaliteit gaat, maar de projectleiderspet vertelt u: goed is goed genoeg, want dan blijf ik binnen tijd en budget en de klant heeft een duidelijke specificatie aangegeven. En als u de ondernemerspet opzet dan gaat u met de klant in gesprek over mogelijkheden of verbeteringen zodat deze weet dat het beter of anders kan. Dit is dagelijkse kost voor de fulltime projectmanager, maar het kan echt schuren bij de van oorsprong op de techniek georiënteerde projectleider.

Projectmanagement voor technische specialisten

Bij Mikrocentrum, netwerkorganisatie voor de technische industrie, verzorgen we al ruim 25 jaar projectmanagementcursussen voor technische specialisten. Hierbij trainen we dankzij een modulaire opzet, projectmanagement skills aan de hand van de verantwoordelijkheden binnen een project.

Elke cursus start met het werken in projecten. Vervolgens belicht de cursus het leiden van projecten, welke leiderschapsvaardigheden nodig zijn en de uitgebreidere beheersaspecten. Hierbij wordt het accent gelegd op o.a. strategie, macht en invloed en EVM. De management uitdagingen komen uitgebreid aan bod.

Wilt u meer weten over onze cursussen?
Ga dan naar de website www.mikrocentrum.nl

- 3-daagse Technisch Projectengineer
- 5-daagse Technisch Projectleider
- 8-daagse Technisch Projectmanager

Benieuwd naar een persoonlijk opleidingsadvies of bedrijfsinterne cursus? Neem gerust contact met mij op!

Wilma Kuijpers
t. +31 40 296 99 33
e. w.kuijpers@mikrocentrum.nl