BOEK

Projectmanagement voor dummies

BOEK

Projectmanagement voor dummies

Titel: Projectmanagement voor dummies
Auteur: Stanley E. Portny

Het boek van 360 pagina’s start met een prima volledig spiekbriefje. Volgens de achterflap is de inhoud van het boek goed genoeg als voorbereiding op het PMP-examen. Let op: als aanvulling, niet in plaats van! PMBOK (van IPMA) gaat over het wat, deze dummie legt de focus op het hoe. De schrijver gebruikt spreektaal, maar wel te wollig. Het leest makkelijk en daarmee is het een extra aanrader om de tekst herhaaldelijk te lezen, dat verhoogt ook volgens de schrijver het inzicht. De schrijver adviseert: kies zelf, afhankelijk van je behoefte, de stukken om nu te lezen. In dit eerste deel worden ook kort alle fases van een project doorgenomen. En daarbij is er een goede opsomming van uitvluchten die je in de projectvoorbereiding tegenkomt en hoe ze te pareren. Afrondend in het inleidende hoofdstuk de lijst van meest gemaakte fouten, zodat je die alvast niet meer hoeft te maken! En die lijst klopt! Alles erg mooi gestructureerd, overzichtelijk en volledig. Het testje ‘Heb jij het in je’ doet wat oppervlakkig aan en het is zeker niet een goede test.

Het boek is vooral een studieboek, dat wordt geaccentueerd door per hoofdstuk een tabel te geven met de vergelijking van gehanteerde termen t.o.v. PMBOK. En daar zit dan ook de zwakte van het overigens gedegen boekwerk over alle aspecten van het projectmanagement. Er wordt steeds verwezen naar het PMBOK en steeds worden dus andere termen gehanteerd en het verschil wordt per hoofdstuk in een verwijstabel opgenomen. Ik zou in een volgende versie graag een heldere keuze zien: of PMBOK zo belangrijk maken dat je alle termen ook direct overneemt, of gewoon een goed boek over projectmanagement opleveren en als bijlage een vertaaltabel voor PMBOK.

Deel 2 van het boek gaat over tijdsbesteding/planning. Het legt goed de issues bij dat onderdeel uit en geeft voldoende oefenstof met uitleg. Dat deel omvat ook een heel goed hoofdstuk over risico’s. Een onderdeel dat iets te veel apart wordt behandeld. Alsof risicomanagement niet verweven is in alle aspecten, fases en op elk moment in het project speelt. Het Prince2 exceptionmanagement is dan een onderwerp dat hier onvoldoende aan de orde komt.

Het 3e deel van het boek, over teams, geeft helder een drietal klassieke organisatiestructuren weer met elk de eigen voor- en nadelen voor het effectief en efficiënt uitvoeren van projecten. Er wordt met geen woord gerept over hedendaagse minder hiërarchisch gestructureerde samenwerkingsvormen. Die bijvoorbeeld meer Agile werken ondersteunen met tribes en zelfsturende teams. Dat is een gemis voor de moderne projectmanager, hoewel die dan wellicht meer een scrum master zal zijn. De beschrijving van de daadwerkelijke start van het project aan het eind van dit deel onderschrijft dat er inderdaad een traditionele manier van werken in een (grote) organisatie wordt verondersteld.

Het vierde en vijfde deel van het boek behandelen het daadwerkelijk managen van het lopende project en wat fijne kneepjes, het leiden naar succes. Het is erg administratie-gericht en bevat te veel verwijzingen naar Microsoft tools. Het hoofdstuk over communicatie is uitstekend en het accent op het correct afronden ook.

Zoals een dummie betaamd worden in het laatste deel compact een aantal tips gegeven en suggesties gedaan het deel van tientallen. Daar moet je beginnen met lezen! In de bijlage nog 2 uitstekende stroomdiagrammen.

Een prima studieboek over projectmanagement, dat wat gekunsteld aanhaakt bij PMBOK door verschillen en overeenkomsten aan te geven. Het gaat hier tenslotte om een praktisch in te zetten boek. En dan hoeft het niet perse PMBOK te zijn. Ik vind het een redelijk boek over projectmanagement, met meer sterke dan zwakke kanten. Ik raad de lezer aan voor het behalen van het PMP-examen de studiehandleiding van het PMI er gewoon bij te pakken, daarvoor is het net iets te verschillend.

Over de recensent:
Klaas Pranger werkt al ruim 25 jaar bij Atos. Hij is werkzaam als projectmanager, maar verdiept zich de laatste tijd steeds meer in het securitydomein als Security Consultant bij Digital Assurance.

Volgende artikel: Impact