Zonder visie en draagvlak geen impact

Dit nummer van Projectie gaat over het belang van visie en draagvlak voor een project, en de positieve invloed die deze hebben op de impact van het project. Een impact die niet alleen financieel maar ook maatschappelijk kan zijn.

Je leest dit keer onder andere een artikel van Guido Fröhlichs over benefitsmanagement en de businesscase. Het gaat er in de businesscase om dat de voordelen (benefits) opwegen tegen de kosten en risico’s. Geld alleen is echter meestal niet de belangrijkste factor om de in de businesscase benoemde benefits te halen. Het risico is groot dat als je je alleen op de financiën richt, het middel belangrijker wordt dan het doel.

Het hebben van een visie en deze vooropstellen, richtinggevend maken, vergroot de kans op projectsucces omdat je het uiteindelijke doel in het oog houdt en stakeholders veel beter kunt meenemen in de verandering. Het interessante is dat als je het op deze manier aanpakt de uiteindelijke (financiële) resultaten als vanzelfsprekend geïncasseerd kunnen worden.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Geluksroute, waarover je in deze editie een artikel kunt lezen. Mertine Middelkoop vertelt over een bijzonder project, waarvan zij een van de initiatiefnemers is. Met vijftig vrijwilligers, nul euro budget en geen vooraf uitgewerkt projectplan tóch een succesvol project realiseren. Omdat de visie en het draagvlak voor het uiteindelijke doel van het project daar groot genoeg voor waren.


En dat is nu het mooie van IPMA. Voor ons betekent succesvol veranderen dat we ons richten op het realiseren van toegevoegde waarde en onze overtuiging is dat de kans dat dit succesvol gebeurt groter wordt met competente projectmedewerkers.

Zonder visie en draagvlak geen impact.


Veel leesplezier!

Marcel Vilain

Voorzitter IPMA-NL