IMPACT

IPMA en de Sustainable Development Goals: op weg naar maatschappelijke impact

Met het credo “Betere Projecten voor een Betere Wereld” legt IPMA de lat behoorlijk hoog als het om de maatschappelijke relevantie van ons als project- programma- en portfoliomanagers gaat. Speciaal de IPMA Community “Duurzaamheid in projecten en programma’s” voelt zich in het bijzonder hierbij thuis. Maar de realiteit is ook dat deze prachtige visie nog wat versterking in het operationaliseren mag krijgen. Kortom, onze vraag is hoe ‘Hoe kan IPMA haar visie nog beter praktisch inhoud geven?’ We hebben al een purpose, maar hoe vergroten wij de impact?!

De ontwikkeling in ons vakgebied wordt de afgelopen jaren gedomineerd door de opkomst en inbedding van wendbare management- (Agile) raamwerken, niet alleen op project-, programma- en portfolioniveau. Parallel hieraan verandert ook de maatschappelijke context van ons werkveld. Meer en meer bewegen opdrachtgevers en stakeholders zich ook op het vlak van duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Verschillende maatschappelijke transities zoals klimaatadaptatie, energietransitie en het ontwikkelen van de circulaire economie spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervan zagen we op de afgelopen Projectmanagement Parade diverse voorbeelden.


Hiermee komen een aantal sporen bij elkaar. Zo’n 10 jaar geleden concludeerde en voorspelde Gilbert Silvius, lector aan de Hogeschool Utrecht, al op basis van een onderzoek onder IPMA-leden een verschuiving van technische en gedragscompetenties naar contextuele competenties. Ook zien wij in de literatuur en in de IPMA-standaarden (zoals de ICB4 en de PEP) steeds vaker dat wendbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Uitwerking, de impact hiervan zijn in de praktijk al zichtbaar. Denk aan de inzet van duurzaam GWW in de infra-sector bijvoorbeeld.


Betere projecten voor een betere wereld betekent voor de IPMA Community Duurzaamheid in Projecten en Programma’s invulling geven om onze wereld, schoner, veiliger en een beetje mooier achter te laten voor de generaties na ons. De projecten die wij doen, bieden in onze ogen volop kansen om positief bij te dragen. Ons middel zijn alle projecten die wij doen. Duurzaamheid kan voor iedereen, voor iedere organisatie een andere betekenis/context hebben. Voor de een gaat het over het reduceren van energieverbruik of zonnepanelen. Voor de ander over elektrische mobiliteit, CO2-prestatie of hergebruik en recycling. Maar waar gaat het bij “duurzaamheid” voor IPMA over? Waar staat IPMA binnen de maatschappelijke context als het om duurzaamheid gaat?

Over de auteurs:

Ron Schipper, Senior Projectmanager P2 Strategie|Realisatie|Ontwikkeling

Fred Stortelers, CEO FSM Consultants

Sustainable Development Goals

Misschien zijn deze vragen te beantwoorden door ons te spiegelen aan de 17 Sustainable Development Goals. Deze zijn in september 2015 door de regeringsleiders van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgelegd. Ze hebben betrekking op de meest urgente problemen in de wereld, zoals Einde aan armoede, Gelijkheid voor mannen en vrouwen en Duurzame en betaalbare energie. Landen zijn opgeroepen om de mondiale SDG’s te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid en ze te realiseren voor 2030. De SDG’s doen niet alleen een beroep op nationale overheden, maar nadrukkelijk ook op de private en publieke sector om hun negatieve impact te verminderen en positief bij te dragen aan een duurzame agenda.

Wij zijn ervan overtuigd dat de projecten zoals die nu al worden uitgevoerd impliciet dan wel bewust/onbewust Sustainable Development Goals raken dan wel daaraan voldoen. In onderzoek zien we ook dat bedrijven hier in toenemende mate actiever mee bezig.

SDG’s voor IPMA

Terug naar IPMA. IPMA “biedt individuen en organisaties een platform om te werken aan duurzame, professionele groei. Dit doen we door te inspireren met events en kenniscommunities, het ontwikkelen van het vak middels onderzoek en publicaties en te waarderen met certificering volgens internationaal erkende standaarden”.


De termen platform, duurzame professionele groei, inspiratie, onderzoek en publicaties geven voldoende aanknopingspunten om ons te verbinden aan de ontwikkelaanpak van de Sustainable Development Goals. Hoe pakken we dit aan? We zouden de doelen kunnen bestuderen en letterlijk of in de geest van de doelen kunnen kijken hoe IPMA eraan kan bijdragen. De doelen geven een haakje om initiatieven in een breder perspectief te beschouwen. Neem bijvoorbeeld het ‘Coaching for Development’-initiatief, waar projectmanagers worden gezocht om in Nederland goede-doelen-organisaties te coachen op ons mooie vakgebied. Dat zou toch prima passen bij SD4 (Kwaliteitsonderwijs). Of Seeds for Growth, een prachtig initiatief van (voormalig) bestuurslid Ben Bolland, om voedselproductie in Afrika te verbeteren. Gelijktijdig kunnen wij het position paper van IPMA International over de rol en toegevoegde waarde van project- en programmamanagement voor de ontwikkeling van Smart Cities zien als bijdrage aan SD11 (Duurzame steden en gemeenschappen). Zo kan IPMA iets bieden aan een vraagstuk op nationale of wereldschaal en voegen we dus iets toe vanuit ons vakgebied.


Een beroep wordt onder andere een professie wanneer het als maatschappelijk relevant wordt ervaren. Een invulling daarvan is het tonen van toegevoegde waarde op onderwerpen die we maatschappelijk relevant vinden. Organisaties, waarin ‘onze’ projectmanagers werken, verbinden zich steeds meer aan de Sustainable Development Goals. Laten we onze relevantie vergroten. IPMA mag niet achterblijven!


We hebben zojuist al Seeds for Growth en Coaching for Development genoemd, maar er gebeurt al veel meer:

  • Denk bij SD4 (Kwaliteitsonderwijs) bijvoorbeeld aan Onderwijs, Onderzoek, Standaarden, Certificering en Vakbladen zoals Projectie en IJPM.
  • Bij SD5 (Gendergelijkheid) kun je denken aan de Diversity in Project Management-conferentie.
  • SD8 (Waardig werk en economische groei) uit zich bijvoorbeeld in de IPMA vacaturesite.
  • Het position paper over Smart Cities van IPMA International is een mooi voorbeeld van SD11 (Duurzame steden en gemeenschappen).
  • Aan SD16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten) wordt gewerkt met werkgroepen en onderzoek naar integriteit.


Bovenstaande is al een mooi lijstje, maar lang niet alle SDG’s komen erin terug. Daarom een oproep aan iedereen om mee te denken over de verdere invulling van Betere Projecten voor een Beter Wereld aan de hand van de Sustainable Development Goals.

Volgende artikel: Rewind