De toekomst zal het leren

Miljoenen mensen over de gehele wereld werken als projectmanager. En dat al vele tientallen jaren. Daarmee is projectmanagement een serieus te nemen professie, die ook al net zo lang (zo niet langer!) volop in ontwikkeling is geweest en altijd zal zijn.

Projecten zijn in de loop der jaren voortdurend van karakter veranderd, groter geworden, en weer kleiner, maar bovenal toegenomen in complexiteit. Daarmee dealen, dat is wat een projectmanager kan en doet. Dat is niet iets dat je er zomaar even bijdoet.


Niemand kan de toekomst voorspellen (hoewel velen dat claimen…), maar goed kijken naar het verleden en heden kan wel wat ideeën geven van waar we naartoe gaan.


Algemeen wordt aangenomen dat de basis voor projectmanagement is gelegd gedurende de Tweede Wereldoorlog, met name in het Manhattan Project. De daar ontwikkelde en toegepaste werkwijzen, methoden, technieken en tools zijn in de decennia daaropvolgend verder ontwikkeld en verbeterd in verschillende grote initiatieven, met name in de defensie-wereld en ruimtevaart.


Met het toenemen van het belang van de professie en het aantal mensen dat hierin actief was, ontstond ook het belang van standaardisatie. Uit dit belang is onder meer in 1967 de Internationale Project Management Associatie ontstaan, met de bekende focus op competenties.


In de jaren 70 en 80 kwam er – met name vanuit de academische wereld en de ICT – een beginnende en almaar groeiende behoefte aan een manier van werken in projecten die recht doet aan het feit dat in veel projecten de mate van voorspelbaarheid beperkt is. Dat vraagt om een adaptieve mindset en aanpak die de specifieke uitdagingen op een ‘customized’ manier adresseert.


Projectmanagement is constant in ontwikkeling, en zal dat ook altijd blijven. In tijden van snelle en onvoorspelbare veranderingen ligt het antwoord in een flexibele, wendbare en lenig attitude, die het de projectmanager mogelijk maakt de verworvenheden uit het verleden te combineren met de good practices uit het heden en de nieuwe mogelijkheden die de toekomst biedt.


Daarmee zijn en blijven de projectmanagementcompetenties zoals IPMA die promoot essentieel in het creëren van succesvolle veranderingen.


Fred Bons

Voorzitter IPMA-NL