In de
volgende editie:


De winnaars van de Project Management Championship
Boekreview van ‘Projectmanagement op maat’
Interview Zorg
& meer...

Projectie is een online magazine van Romeo Delta in opdracht van IPMA-NL en verschijnt 10x per jaar.

Redactieraad
Prof.dr. Hans Bakker, h.l.m.bakker@tudelft.nl Mimoun El Ouarti, mimoun.elouarti@xs4all.nl Hans Fredriksz, hans.fredriksz@ipma.nl
Esther Kornivus, esther.kornivus@rhdhv.com Ariane Moussault, ariane@mousault.com
Laura van Moolenbroek, projectie@ipma.nl

Tekst- en eindredactie
Guido de Kanter, Laura van Moolenbroek

Aanleveren kopij
projectie@ipma.nl

Advertenties
Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@ipma.nl, (0342) 41 62 34

Abonnement afsluiten
rene@romeodelta.nl

Commissie Bezwaren Gedragscode
Piet Blanksma

Uitgever
Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

Vormgeving
Chris Nijhof, Romeo Delta

Communitymanagement
Signum Marketing, Arie van Loopik, avanloopik@signummarketing.nl
ISSN: 1570-9655

Dit vakblad is uitsluitend gericht op vakbeoefenaren enanderen die op grond van hun professie belang hebbenbij de in dit blad gepubliceerde vakinformatie. Sinds 2011is er een gewijzigde abonnementenwet van kracht voorconsumenten. Deze is niet van toepassing voorabonnementen op vakinformatie, die uit hoofde vanberoep of bedrijf zijn aangegaan.© IPMA-NL

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijzeook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

In de
volgende editie:


De winnaars van de Project Management Championship
Boekreview van ‘Projectmanagement op maat’
Interview Zorg
& meer...

Projectie is een online magazine van Romeo Delta in opdracht van IPMA-NL en verschijnt 10x per jaar.

Aanleveren kopij
projectie@ipma.nl

Advertenties
Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@ipma.nl, (0342) 41 62 34

Abonnement afsluiten
rene@romeodelta.nl

Commissie Bezwaren Gedragscode
Piet Blanksma

Uitgever
Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

Redactieraad
Prof.dr. Hans Bakker, h.l.m.bakker@tudelft.nl
Mimoun El Ouarti, mimoun.elouarti@xs4all.nl
Hans Fredriksz, hans.fredriksz@ipma.nl
Esther Kornivus, esther.kornivus@rhdhv.com
Ariane Moussault, ariane@mousault.com
Laura van Moolenbroek, projectie@ipma.nl

Tekst- en eindredactie
Guido de Kanter, Laura van Moolenbroek

Vormgeving
Chris Nijhof, Romeo Delta

Communitymanagement
Signum Marketing, Arie van Loopik, avanloopik@signummarketing.nl
ISSN: 1570-9655

Dit vakblad is uitsluitend gericht op vakbeoefenaren enanderen die op grond van hun professie belang hebbenbij de in dit blad gepubliceerde vakinformatie. Sinds 2011is er een gewijzigde abonnementenwet van kracht voorconsumenten. Deze is niet van toepassing voorabonnementen op vakinformatie, die uit hoofde vanberoep of bedrijf zijn aangegaan.© IPMA-NL

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijzeook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

Verschijningsdata
Projectie 2019

vrijdag 3 mei
vrijdag 7 juni
vrijdag 5 juli

vrijdag 31 augustus

vrijdag 27 september

vrijdag 18 oktober (PAPIEREN PROJECTIE)
vrijdag 15 november

vrijdag 20 december

Zelf bepalen wat er in Projectie komt?

Of je nu veel of weinig ervaring hebt, PMO’er bent of leiding geeft aan projectmanagementprofessionals. Er is voor iedereen plek bij het grootste platform voor projectmanagement van Nederland. Zodoende zijn we benieuwd van jou beweegt. Waarover zou jij in het volgende nummer willen lezen? Of heb jij zelf een interessant item waarover je zou willen schrijven in Projectie? Laat het ons weten via onderstaande button(s).