BOEK

Agile focus in besturing

BOEK

Agile focus in besturing

Titel: Agile Focus in besturing
Auteurs: Marjolijn Feringa en Jeroen Venneman

Met het magische woord Agile in de titel sluit dit boekje goed aan bij de actuele trend. Het is een beknopte handleiding voor het omzetten van het besturen van een organisatie naar een blijvend wendbare. Dat management het voorbeeld moet geven, is daarbij de belangrijkste reden. Door handvaten te geven met een Focus-bord als vorm, wordt voor het directieteam een manier van werken beschreven die op kwartaalbasis, meer kort cyclisch, tot meer en beter meetbare resultaten moet leiden. Resultaten die beter bijdragen aan het realiseren van de eigen strategische doelen.


In software-ontwikkelingstrajecten werkt de visuele manier van werken goed. Met Kanban-borden, dagelijkse stand-ups en een goede rolverdeling. Dat wordt in diverse studies bevestigd. Ook op grotere schaal, met meerdere teams kunnen afdelingen en bedrijfsonderdelen deze manier van werken prima benutten. En daardoor sneller tot betere resultaten komen.


Late ondersteuning vanuit de praktijk

Te kort wordt in het boekje uitleg gegeven over Scrum voor executives. Het is niet alleen beknopt, maar zonder eigen ervaringen op een technisch of productontwikkelingsvlak volgens mij lastig te begrijpen.


De vraag of de aanpassing in werkwijze de wendbaarheid echt vergroot, wordt niet direct beantwoord. Evenmin wordt aangetoond of beargumenteerd dat zaken sneller gaan, beter werken of meer resultaten opleveren. Pas in het Rabobank-voorbeeld dat in hoofdstuk 11 wordt uitgewerkt, komt ondersteuning vanuit de praktijk: dat het aanpassen van de manier van werken ook echt positieve effecten heeft. Nadrukkelijk wordt dan ook gesteld dat het niet gaat om het invoeren van Lean of Agile, maar over effectief werken en continu verbeteren. Dat is te laat in de tekst, maar zeker waar.


Uitleg en structuur
In de eerste helft van het boek wordt het Focus-bord beschreven, met thema’s en het opstellen van een grove gewenste resultatenplanning. Met steeds vooruit wijzigingen naar latere hoofdstukken waarin meer onderbouwd zal gaan worden; die belofte van onderbouwing wordt niet waargemaakt.

Het Focus-bord wordt beschreven samen met de introductie van het niet voldoende uitgelegde begrip X-matrix. Zonder Agile ervaring in de rugzak is dit allemaal niet vanzelfsprekend. Meer uitleg en structuur is volgens mij nodig, en die ontbreekt in dit boek.


Het juiste voorbeeld geven

Het boek is een doe-boek, maar er komt niet voldoende aan de orde of deze manier van werken effectiever is of ook daadwerkelijk meer oplevert. Er wordt benadrukt dat het goed is om aan de sluiten bij de manier van werken op het laagste niveau, die verondersteld wordt ook Agile of Lean te zijn. Daarbij wordt benoemd dat het goed is om het juiste voorbeeld te geven en dat het de transparantie naar beneden toe bevordert. De betrokken teams kunnen elkaars bord gaan bekijken (op Safari gaan) en herkennen dat de eigen activiteiten bijdragen aan doelen die het hogere management nastreeft.

De praktijkvoorbeelden ondersteunen het beeld dat het inderdaad kan werken. Het strategische plannen in de organisatie kan schuiven van jaarlijks naar elke maand met een rollende planning van een kwartaal.


De Focus-aanpak

De Focus-toolbox waar al veel naar verwezen is, bestaat uit gereedschappen die nagenoeg allemaal geleend zijn van de Lean-aanpak. Er lijkt geen samenhang in te zitten, er wordt niet helder aangegeven welke tool waar (in de Focus-aanpak) gebruikt wordt. De tools worden niet verbonden aan de volgorde of de specifieke situatie waarin je ze hanteert. Ze worden kort, elk op eigen werking beschreven, maar te abstract in het gebruik.

Zo lijkt het Verander-kompas beschreven, waarin termen benoemd worden die duiding geven aan de weerstand die je tegen kunt komen. Maar waarom deze tool, die in de aanpak niet aan de orde is gekomen en ook bij het Rabobank-voorbeeld niet gebruikt lijkt te zijn?


Het Kanban-bord is al genoemd en goed toepasbaar om overzicht over WIP te houden. Maar waar past het nu precies in de Focus-aanpak? Als lezer verwacht ik dat de tools in een logische volgorde, passend in de Focus-aanpak gepresenteerd worden. Bij voorkeur met een expliciete verwijzing naar inzet van de tool bij de Rabobank.


Kortom: het boek geeft een beschrijving van een aanpak die heel goed kan werken en bij de Rabobank zijn vruchten afwerpt. De beschrijving van de methode zelf is onvoldoende gestructureerd en de samenhang van de beschreven manieren van werken en stukjes aanpak ontbreken. Het boek is overigens zeer goed leesbaar en met enige Agile en Lean bagage geeft het een mooie aanzet voor een in te zetten verandering op de hoger gelegen managementniveaus. In het boek wordt benadrukt dat je er gewoon aan moet beginnen en met vallen en opstaan vooruit zult gaan komen. En dat kan ik dan weer volledig onderschrijven.

Recensent:
Klaas Pranger werkt al ruim 25 jaar bij Atos. Hij is werkzaam als projectmanager, maar verdiept zich de laatste tijd steeds meer in het securitydomein als Security Consultant bij Digital Assurance.

Volgende artikel: Impact