RESEARCH

Goede voornemens: ga jij meer verdienen in 2020?

December is voor veel mensen een mooie maand. Sinterklaas is al geweest, Kerst staat voor de deur en ook het nieuwe jaar begint bijna. Het is een mooi moment om vooruit te blikken op het komende jaar. Misschien maak je wel een lijst met goede voornemens. Hoort een nieuwe baan of salarisverhoging daar ook bij?

Het is natuurlijk ook het uitgelezen moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Zo verscheen in 2019 de tweede editie van de Arbeidsmarktmonitor. Een grootschalig data-onderzoek in het vakgebied. We analyseerden honderdduizenden projectvacatures in Nederland en waren zo in staat om in kaart te brengen wat werkgevers belangrijk vinden in de nieuwe projectprofessionals die ze aannemen. Bovendien geeft het een goed beeld van wat gangbaar is is het vakgebied: bepaalde competenties en projectmethoden worden niet voor niets constant gevraagd voor bepaalde projectfuncties. Hoewel 2019 nog niet helemaal afgelopen is, durven we in dit artikel al voorzichtig terug te kijken. Welke ontwikkelingen zien we op het gebied van bijvoorbeeld salaris en gevraagde projectmethoden?

Aantal openstaande vacatures

Hoewel de aantallen nog niet precies vast te stellen zijn, ziet het er naar uit dat de functie van projectleider opnieuw de meest voorkomende is, gevolgd door die van projectmanager. We noteerden in de vorige Arbeidsmarktmonitor echter dat het aantal vacatures voor projectleiders was afgenomen in 2018 t.o.v. 2017 en dat het aantal vacatures voor projectmanagers aanzienlijk was toegenomen. Die verschuiving lijkt in 2019 niet door te zetten. Percentueel gezien lag het aantal vacatures voor projectleider en projectmanager in 2018 op respectievelijk zo’n 53% en zo’n 28%. In 2019 wordt dat naar schatting respectievelijk ruim 60% en ruim 22% van alle openstaande projectvacatures.

Over de auteur en Projectbanen.nl:

Dit artikel is geschreven door Laura van Moolenbroek. Zij is redactioneel projectmanager van Projectie, werkzaam als Content Marketeer bij SGNM en verantwoordelijk voor de eindredactie van de Arbeidsmarktmonitor. De Arbeidsmarktmonitor wordt uitgegeven door Projectbanen.nl. Dit is een initiatief van IPMA-NL en SGNM. Op Projectbanen.nl vind je als projectprofessional alles over opleidingen, inkomen en carrière maken en in onze vacaturebank vind je alle projectvacatures van Nederland.

Algemene salarisontwikkelingen 2019

Het CBS kwam met de volgende, voorlopige, cijfers:

“In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,6 procent toegenomen. Dat is de hoogste cao-loonstijging in tien jaar. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de stijging 3,0 procent.

De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 3,1 procent in het derde kwartaal van 2019. [...]

Van alle drie de sectoren namen bij de gesubsidieerde instellingen de lonen in het derde kwartaal van 2019 het minst toe met 2,5 procent. De loonstijging bij de particuliere bedrijven en overheid was in het derde kwartaal respectievelijk 2,6 procent en 2,7 procent.” [1]


Hoewel niet overal even veel, stegen de lonen in Nederland dus flink. Het is nog even afwachten hoe dat zit voor het vierde kwartaal. Hoe zit het met de salarissen van projectprofessionals?

Salarissen projectfuncties

We hebben de openstaande vacatures in 2019 geanalyseerd. Niet elke vacature geeft een salaris weer en de vacatures met salarisindicatie tonen niet altijd een specifiek bedrag. Dat gold ook voor de gegevens uit 2017 en 2018, die we in de Arbeidsmarktmonitor hebben opgenomen. Met de vacatures die wel specifieke bedragen noemen, komen we tot de volgende – voorlopige – gegevens [2]:

Gemiddeld komt dat uit op een (gecorrigeerd) bruto maandsalaris van:

2017: € 3828,62

2018: € 4064,46

2019: € 3.968,25


We zien dus dat het gemiddelde projectsalaris in 2019 waarschijnlijk iets lager zal uitvallen dan het jaar ervoor, er zijn vooral dalingen te zien. Uitzonderingen zijn de functies van projectsecretaris en projectmanager, die net iets hoger liggen. Dat is opvallend, omdat deze functies in 2018 juist waren afgenomen t.o.v. 2017.


Wijkt jouw salaris heel erg af van de gevonden gemiddelden? Als dat wat jij verdient hoger ligt, mag je waarschijnlijk tevreden zijn. Verdien je minder dan het gemiddelde? Dan zou je een gesprek met je werkgever over salarisverhoging best op je lijst met goede voornemens kunnen zetten!


Salarissen projectleider en projectmanager

Omdat vacatures voor projectleiders en projectmanagers het vaakst voorkomen, hebben we voor deze functies nog even wat verder gekeken naar de salarissen: we hebben ook de minder specifieke salarisindicaties geanalyseerd. Meer weten over de verschillen tussen de functie van projectleider en projectmanager? Dat lees je hier.

Projectleider, verwacht salaris 2019:
Projectmanager, verwacht salaris 2019:

Projectmethodes

Een certificaat van een bepaalde projectmethode op zak is geen garantie voor het slagen van je project. Een papiertje is maar een papiertje, je moet de opgedane kennis, vaardigheden of de ontwikkelde competenties vervolgens wel goed toepassen en dan nog ben je afhankelijk van allerlei factoren. Toch helpt het wel, of dat is in ieder geval de overtuiging van veel werkgevers. In een aanzienlijk aantal van de openstaande projectvacatures wordt gevraagd om kennis of een certificaat van één of meerdere projectmethodes.

In de vorige Arbeidsmarktmonitor rapporteerden we dat de top drie van meest gevraagde projectmethoden wordt gevormd door:

  1. Agile
  2. Scrum
  3. Lean

Dat blijft naar verwachting hetzelfde in 2019. Ook dit jaar werd Agile het meest gevraagd. Wil je nog een goed voornemen op je lijstje zetten? Verdiep je dan eens in projectmethoden of laat je certificeren!

Later in 2020 zullen we weer een nieuwe versie van de monitor uitbrengen, waarin we definitief de balans opmaken. Heb je een onderwerp gemist in een van de eerdere edities? Laat het ons weten. Dan gaan we ons best doen om het mee te nemen in de 2020-versie. En vind jij zelf ook wel wat van het vakgebied? We horen graag van je!

Stuur een mail naar laura@projectbanen.nl


Heb je de nieuwe Arbeidsmarktmonitor nog niet gelezen? Download ‘m hier:

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/ontwikkeling-cao-lonen

[2] Hierbij geldt als kanttekening dat er voor sommige functies weinig gegevens bekend zijn. Zo zijn er voor vacatures voor projectdirecteuren slechts een handjevol salarissen bekend. Dat betekent dat het gevonden gemiddelde mogelijk niet representatief is voor de gehele functiegroep.

Volgende artikel: Nieuws & Events