BOEK

Leren veranderen

BOEK

Leren veranderen

Titel: Leren veranderen
Auteurs: Hans Vermaak en Léon de Caluwé

Ieder project, het maakt niet uit hoe groot of hoe klein, is een verandertraject. Dus kennis van veranderprocessen is onontbeerlijk voor iedere projectmanager. Leren Veranderen kan daarbij een goede ondersteuning zijn.

Het boek biedt een schat aan informatie over veranderprocessen. Het benadert veranderingen vooral vanuit een bedrijfskundig standpunt. Daarbij is veel aandacht voor de vraag waarom het zo moeilijk is om veranderingen in een organisatie door te voeren. Daar is uiteraard geen eensluidend antwoord op, en dat proberen Vermaak en De Caluwé dan ook niet. Ze beschrijven een aantal oorzaken, die afhankelijk van het soort organisatie en het soort verandering meer of minder van toepassing zijn.


Ook als het gaat om de aanpak van een veranderproces vallen ze niet in de valkuil van ‘one size fits all’. Ze werken met vijf verschillende benaderingen (en twee afgeleiden daarvan) die ze allemaal een andere kleur hebben gegeven. Zo staat de geeldrukbenadering voor het bij elkaar brengen van belangen van de personen in de organisatie, het meekrijgen van de opinieleiders en het creëren van een win-winsituatie. De rooddrukbenadering heeft als doel mensen intrinsiek te motiveren aan de verandering mee te doen en de groendrukbenadering legt de nadruk op het creëren van een leerproces tijdens een verandertraject.


Vervolgens gaan Vermaak en De Caluwé stap voor stap door alle fasen van een verandertraject: afbakening, diagnose, de kern van het vraagstuk, de veranderstrategie, het interventieplan en de interventies zelf. Ook hier wordt steeds een multidisciplinaire aanpak gebruikt. Deze is niet alleen afhankelijk van de gewenste ‘kleur’ van de verandering, maar wordt ook steeds vanuit verschillende theorieën en benaderingen beschreven. Tot slot komt ook de veranderaar aan de orde, immers geen verandering zonder veranderaars. Wat zijn goede competenties voor een veranderaar en hoe kan deze zich verder ontwikkelen?


Bij het boek hoort een website. Om daar toegang voor te krijgen, heb je een unieke code nodig die in het boek zit. De website biedt een kleurentest die je helpt je eigen visie op veranderingen in kaart te brengen, videocolleges, kennisclips, oefeningen, case en artikelen voor toelichting en verdieping; genoeg voor tientallen uren kijk- en leestijd. Het materiaal is te benaderen aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld over de veranderkleuren) en op materiaalsoort. Bovendien staan overal in het boek QR-codes afgedrukt. Door de code in het boek bij een bepaald onderwerp te scannen ga je direct op de website naar een artikel of clip dat verdieping biedt, of juist extra uitleg over dat onderwerp.


Het boek is zeer compleet en zeer veelzijdig, zeker in combinatie met alle informatie op de website, maar dat is tegelijkertijd naar mijn mening ook een van de beperkingen van het boek. Het draagt zoveel mogelijkheden aan dat het niet direct geschikt is om er even bij te pakken als je op zoek bent naar een bepaalde interventie voor een probleem waar je tegenaan gelopen bent. Je kunt ook niet even een los hoofdstuk lezen, de opbouw van het boek is zodanig dat je het van kaft tot kaft moet doorwerken om er optimaal profijt van te hebben. Maar de persoon die de moeite neemt om er echt tijd in te steken en dit boek te gebruiken als een studieboek zal daar ook de vruchten van plukken. Het levert diepgaande kennis op van veranderprocessen, veel modellen en benaderingen om specifieke onderdelen van een verandering te modelleren, en jargon om met anderen over veranderingen te kunnen communiceren. Tegelijkertijd voorkomt het tunnelvisie. Iedere veranderaar, en daar schaar ik projectmanagers ook onder, heeft zijn of haar eigen ‘toolkit’ en een eigen manier om naar organisaties en naar veranderingen te kijken. Leren Veranderen daagt veranderaars uit om ook op andere manieren te kijken en dat kan vaak verrassende resultaten opleveren.


Kortom, dit boek is verplichte lectuur voor iedere projectmanager.

Over de recensent:
Petra Otten (petra.otten@wur.nl) werkt als projectmanager bij de bibliotheek van Wageningen University & Research (WUR), waar ze vooral projecten op het snijvlak van bibliotheekdiensten en IT leidt. Ze heeft een bibliotheekopleiding gedaan, diverse IT-trainingen gehad en heeft een master in Cultuurwetenschappen. Petra is IPMA-D gecertificeerd en heeft de Lean Green Belt
.

Volgende artikel: Impact