BOEK

Projectmanagement voor opdrachtgevers

BOEK

Projectmanagement voor opdrachtgevers

Titel: Projectmanagement voor opdrachtgevers
Auteur: Michiel van der Molen

Dit is een boek voor opdrachtgevers. Maar zeker ook de moeite waard voor projectmanagers!

De auteur begint heel basaal met te beschrijven wat een project is, waarom je het zou doen, en wat een opdrachtgever is. Hij hanteert expliciet twee uitgangspunten: een project is pas een succes als het bedrijfsdoel gerealiseerd wordt; en de opdrachtgever, als vertegenwoordiger van het lijnmanagement, is eindverantwoordelijk voor het succes van het project. Zijn doel is "meer sturing met minder moeite". Het referentiekader van het boek is een klassiek watervalproject, zoals beschreven door PRINCE2, uitgevoerd door agile teams, gerepresenteerd door SCRUM. De "hybride organisatie", zoals de auteur het noemt: beide modellen bestaan naast elkaar.

In het eerste deel, “De essentie”, werkt de auteur vier principes uit die het doel ondersteunen. "Deel het waarom" helpt om focus te creëren op het bedrijfsdoel en "Organiseer eigenaarschap" helpt om ervoor te zorgen dat belanghebbenden in de lijnorganisatie hun bijdrage leveren aan de realisatie van het bedrijfsdoel. "Richt je op de resultaten" zorgt voor focus bij de uitvoerenden. "Geef verantwoordelijkheid", tenslotte, zorgt voor een helder mandaat voor het project. Vervolgens beschrijft de auteur een vijftal ontwikkelingsstadia in de transitie van waterval naar klassiek, waarvan hybride er een is. In het tweede deel, "De details", geeft de auteur voor een aantal belangrijke onderwerpen praktijkadviezen. Naast de alleen voor de opdrachtgever belangrijke onderwerpen, zoals inrichting van de stuurgroep en aansturing van de projectmanager, passeren ook de voor de projectmanager relevante onderwerpen als tijd, geld, kwaliteit, scope en risico de revue.

Het boek is helder, door een compacte schrijfstijl en expliciete uiteenzetting van de context. Voor een opdrachtgever bevat het duidelijke richtinggevende principes, een weelde aan praktijktips en een goede uiteenzetting van de gevolgen van de beweging naar meer agile. Voor elke opdrachtgever een aanrader.

Voor de projectmanager bevat het boek een tweede en derde laag. De tweede laag geeft een inkijk in hoe degene die jou aanstuurt tegen de wereld - en dus jou! - aankijkt. Je kunt dan inschatten waar je in je professionele relatie met je opdrachtgever, een niet onbelangrijk aandachtsgebied, aandacht aan kunt geven. Dat je zo bekeken handjes bent, voor het organiseren van een resultaat dat voor de opdrachtgever belangrijk is om zijn bedrijfsdoel te realiseren maar dat teveel gedoe geeft om zelf te doen.

De derde laag is de rol van de projectmanager in de transitie van waterval naar agile. In het boek brengt een betrokken en kundige buitenstaander, de opdrachtgever, behartigenswaardige overwegingen te berde over het onderwerp, en daarmee ook over de rol van de projectmanager daarin, zonder zelf onderdeel te zijn van de discussie. Agile werkt met zelforganiserende teams. Dat neemt de opdrachtgever werk uit handen. En dus kan hij veranderingen weer zelf regelen, in de lijn. En daarom zijn extra regelhandjes niet meer nodig.

Dus exit de projectmanager? Ik denk van niet. De wereld wordt complexer, of, anders uitgedrukt, meer VUCA: de niveaus van Volatility, Uncercainty, Complexity en Ambiguity stijgen. Met agile is een horde genomen; zeker. Maar nieuwe komen. Handjes blijven nodig.

Over de recensent:

Meinte Wildschut werkt bij NS als projectleider. Hij heeft ruime ervaring als consultant en projectleider. Zijn interesse ligt bij het omgaan met onzekerheid in projecten.

Volgende artikel: Impact