TOOLING


‘De juiste tool
voor uw Agile-aanpak’

Op 4 juni j.l. vond er een IPMA tooling-event plaats. Ron Smeets en Bob Hotho van respectievelijk Prepend en Fortes waren aanwezig en gingen met de deelnemers in een interactieve sessie aan de slag met de tools. Voor wie er niet bij kon zijn die dag: deze maand in de Tooling-rubriek bijdragen van Ron Smeets en Bob Hotho, plus - geen spreker tijdens het event, maar wel vertegenwoordiger van een Agile-tool - Paul Vogels van Primaned.
Wil je meer? Lees dan ook het verslag van het event!

Drie visies uit de praktijk over Agile-tooling

Fortes

Door: Bob Hotho

Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen in PM-tooling voor zowel 'waterval' als 'agile'? En hoe combineer je ‘traditionele lineaire beheersing’ met ‘iteratieve agile‘ beheersing? Dat waren de startvragen van de IPMA-sessie op 4 juni.
Fortes ziet dat haar kanten in de praktijk worstelen met zaken als snelle groei van agile teams in de organisatie, onzichtbaarheid van agile activiteiten voor portfoliomanagement en onvoldoende inzicht in de strategische bijdrage van agile teams. We zien de behoefte om strategisch portfoliomanagement en agile uitvoering dichter bij elkaar brengen, en dat zonder de agile ontwikkeling te verstoren.

Onze visie: combineer waterval én agile in één oplossing
Fortes Change Cloud biedt gebruiksvriendelijke apps om
alle veranderinitiatieven, projecten én agile teams vanuit één overzichtelijk portfolio te kunnen managen. Door eenvoud in gebruik en beheer is Fortes Change Cloud sneller te implementeren dan andere tools. De software is gebaseerd op bewezen best practices en laat zich eenvoudig aanpassen aan de specifieke voorkeuren en processen van de organisatie. Door een slimme realtime koppeling met Jira kunnen agile teams in hun eigen tooling blijven werken. Dit maakt de inzet van Fortes Change Cloud laagdrempelig en voorkomt onnodige weerstand bij agile teams. Door de modulaire opbouw groeit de software eenvoudig mee met de ontwikkeling van de veranderorganisatie: van het eerste agile team of project tot scaled agile (SAFe).

Onze visie: drie stappen naar maximale wendbaarheid

Stap 1: Combine

Maak alle veranderinitiatieven zichtbaar in één hybride portfolio en koppel met Jira. Gebruik de portfolio kanban om de besluitvorming en prioritering te ondersteunen en inzichtelijk te maken.


Stap 2: Align

Concretiseer de verwachte strategische bijdrage en investering voor een optimale afstemming tussen te bereiken doelen en beschikbare middelen. Voorkom knelpunten in de bezetting door gebruik te maken van resource capaciteitsplanning.


Stap 3: Scale Maak gebruik van agile programma’s of release trains (SAFe) om meer schaalbaarheid te creëren in de uitvoering. Dit is onder meer aan te raden bij veel agile teams of bij veel

Jira

Door: Ron Smeets

In deze tijd waarin steeds flexibeler, oftewel Agile, wordt gewerkt, is de rol van de projectmanager aan het vervagen of aan het verdwijnen. Productowners en scrummasters vervangen de “ouderwetse” projectmanager.


Het komt steeds vaker voor dat meerdere teams op verschillende locaties aan hetzelfde project werken. Projecten zijn steeds afhankelijker van goede software waarin iedereen op de hoogte is van alles wat zich afspeelt binnen een project. De sleutel hiervoor is het zichtbaar maken en houden van complexe programma’s en projecten. Daarnaast is het van belang ervoor te zorgen dat de betrokken teams gezamenlijke doelen blijven nastreven.Knelpunten oplossen

Atlassian is een van oorsprong Australisch bedrijf dat vijftien jaar geleden een issue tracker op de markt bracht ter ondersteuning van software developers genaamd Jira. Jira is sindsdien uitgegroeid tot een volwaardig workflow managementsysteem ter ondersteuning van alle teams binnen een organisatie. Steeds meer afdelingen sluiten aan om hun processen te ondersteunen en openstaand werk en statussen zichtbaar te maken middels Jira. Door de juiste inzet van Agile tools kunnen knelpunten sneller gevonden en opgelost worden.


High-level zichtbaarheid

Naast workflow-management heeft Atlassian sinds 2014 Jira verder ontwikkeld op het gebied van Agile projectmanagement, door de introductie van Jira Portfolio. Portfolio ondersteunt de projectmanager, productowner of scrummaster in het plannen van projecten en het naast elkaar zetten van verschillende planningsscenario’s door te variëren in scope, opleverdata of teamsamenstellingen. Jira Portfolio wordt vaak ingezet voor de implementatie van SAFe omdat het alle SAFe concepten ondersteunt en daarnaast high-level zichtbaarheid geeft over alle programma’s en projecten in een masterplan.

Een bedrijf is altijd in beweging. Een tool waarmee die beweging uitstekend wordt ondersteund en die meebeweegt in de almaar sneller veranderende wereld is geen luxe meer, maar een musthave!

Primaned

Door: Paul Vogels

Agile Tooling gaat natuurlijk om de Agile methode, maar daarnaast vinden wij als Primaned dat Project Controls-methoden je (organisatie) kunnen ondersteunen door meer dan alleen de ‘scrum notes’.


PMWeb als framework met betrekking tot Project Controls omvat vele functies en heeft veel ondersteunende/faciliterende zaken in zich om je in deze Agile methode te ondersteunen.

- Voor de hand liggende zaken als Lean Scheduling (Sticky Note scheduling) in combinatie met een kritiek pad analyse.

- Maar denk ook aan de afspraken tijdens de meetings vastleggen, uitzetten en opvolgen.

- Workflow en business processen om afspraken, changes, etc. te signaleren en rond te sturen in een organisatie.

- Eenvoudig formulieren maken en rondsturen om feedback, input, data en andere informatie te verzamelen rond een project of portfolio.

- Stage gates in combinatie met de iteratieve proces daaronder.


Met deze tool kunnen organisaties (die agile zijn of aan het worden zijn) integraal een platform creëren waarmee data, die éénmalig wordt ingevoerd, de stuwende factor worden door alle Agile processen heen.


Wat wil jij weten?

In de komende Projecties hebben we een speciale rubriek gereserveerd waarin we aandacht zullen besteden aan projectmanagementtools. Ons doel is om gebruikerservaringen te delen. Leveranciersinformatie is immers wel beschikbaar. Maar hoe werkt het echt? Hoe staat het met het gebruiksgemak? Waar zitten de aandachtspunten bij de implementatie? Wat als je met zowel lineaire als iteratieve projecten te maken hebt? Wat zijn de alternatieven?


Geef ons aan wat je vragen zijn, welke tools je graag besproken zou willen hebben. Of, als je je eigen ervaringen met een bepaald hulpmiddel wilt delen, geef aan of je zelf een stuk(je) zou willen schrijven of liever hebt dat we daarvoor langskomen om je verhaal te komen halen. Een tool kan een bekend planningspakket als MS Project zijn, een minder bekend hulpmiddel om de scope te beheren zoals Relatics of zelfs een zelf ontwikkeld dashboard zijn dat de informatie uit verschillende bronnen in één oogopslag beschikbaar maakt. We zijn vakgenoten, laten we zoveel mogelijk kennis met elkaar delen om samen tot betere projecten te komen!

Volgende artikel: Colofon