BOEK

50 Tinten Nee

BOEK

50 Tinten Nee

Titel: 50 Tinten Nee
Auteurs: Robbin Schuurman en Willem Vermaak

Toen ik het boek ontving voor het maken van deze recensie en de titel zag, dacht ik meteen: goede titel. De titel van het boek, 50 Tinten Nee, is erg leuk gevonden voor een boek dat beschrijft hoe een Product Owner op een effectieve manier aan stakeholdermanagement kan doen. Want dat is waar dit boek echt over gaat: stakeholdermanagement. Hoe kun je op een empathische en duidelijke manier nee zeggen tegen je stakeholders. En wel zodanig dat jouw Nee ook beklijft en dat de stakeholders jouw Nee begrijpen en met jouw Nee meegaan. In die zin gaat het boek eigenlijk, zoals Rob van Lanen in het voorwoord ook aangeeft, vooral ook over het ja zeggen en het ervoor zorgen dat je uiteindelijk de ruimte overhoudt om tegen die dingen die echt belangrijk en waardevol zijn voor jouw organisatie inderdaad ja te kunnen zeggen.


Omdat elke organisatie en elke Product Owner altijd te maken krijgt met meer verzoeken voor veranderingen of wijzigingen dan dat daar capaciteit, budget of tijd voor is, is Nee zeggen heel belangrijk. De Product Owner zal ervoor moeten zorgen dat alleen het meest waardevolle voor het bedrijf ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Ook de video’s van Henrik Kniberg (Agile guru van Spotify) laten zien dat het belangrijkste wat hij of zij moet doen Nee zeggen is. Daarom is dit boek een nuttig hulpmiddel met, naast een stappenplan om op een effectieve manier Nee te zeggen, ook nog eens 50 manieren om op een duidelijke manier Nee te zeggen, waarmee de Product Owner zijn stakeholders kan overtuigen.


Het boek begint met een hele korte uitleg wat een Product Owner is en wat de belangrijkste taken van een Product Owner zijn. Ook worden de Product Owners in verschillende typen opgedeeld. Deze Product Owner-typen zijn heel herkenbaar. Ik kon zelf meteen een aantal mij bekende Product Owners plotten op deze typen. De beschrijving van de Product Owner en zijn/haar plek in het Agile werken is summier. Daarmee is het boek vooral bedoeld voor lezers met een goed beeld van Agile werken in het algemeen en van Scrum in het bijzonder.


Robbin en Willem besteden eveneens een hoofdstuk aan stakeholders. Uiteraard belangrijk, want het Nee zeggen door de Product Owner zal vooral gebeuren tegen deze stakeholders. De heren geven een uitgebreide lijst van typen stakeholders. Op basis van belang en invloed wordt een stakeholder-map gecreëerd. Hierin ontstaan vier kwadranten waarin stakeholders gegroepeerd worden en wordt beschreven hoe je de stakeholders per kwadrant het beste kunt benaderen. Deze stakeholder-map zal voor veel lezers erg bruikbaar zijn. Het kan Product Owners uitstekend helpen in het bepalen hoe welke groep stakeholders te benaderen.


Het laatste onderwerp dat wordt aangesneden voordat de 50 tinten Nee worden beschreven is een stappenplan om op een goede manier Nee te zeggen en met een uitleg waarom het voor veel mensen moeilijk is om Nee te zeggen. Het stappenplan zal met name kunnen helpen om het Nee zeggen als beginnend Product Owner goed onder de knie te krijgen.

Het laatste uiteraard is een beschrijving van de 50 Tinten Nee, die in 9 verschillende categorieën worden verdeeld. Elke categorie heeft betrekking op een specifieke reden om Nee te zeggen. Bij de beschrijving van deze 9 categorieën wordt teruggegrepen op de stakeholder-map waarmee wordt aangegeven voor welke groep stakeholders deze vorm van Nee zeggen goed zou kunnen werken. En als laatste worden 7 voorbeelden binnen de categorie van Nee zeggen gegeven. De categorieën en de voorbeelden alsmede de mapping van de Nee’s op de stakeholder-map kunnen een bruikbare tool zijn voor Product Owner. Al moet ik wel bekennen dat ik zelf bij het lezen van de voorbeelden Nee’s ik het gevoel had dat er overlap was in de Nee’s tussen de verschillende categorieën.


Conclusie

50 Tinten Nee is een vlot leesbaar boek met een originele titel. Een inhoudelijk verdieping over een Agile manier van werken geeft dit boekje je niet, maar dat is uiteraard ook niet de bedoeling van de schrijvers. Het geeft de Product Owner zeker een aantal leuke inzichten om op een goede, duidelijke manier Nee te zeggen zonder daarbij de connectie met de stakeholders te verliezen. Het maakt je als Product Owner bewust tegen wie je welke Nee kunt zeggen en daarbij geeft het boek je ook nog eens een aardige lijst met voorbeelden. Tenslotte is Nee zeggen het belangrijkste wat de Product Owner moet doen. Toch ook een puntje van kritiek: elk hoofdstuk eindigt met een aantal dingen voor de lezer om over na te denken. Op zich handig, maar deze dingen komen soms wat uit de lucht vallen, omdat in het hoofdstuk zelf daar geen of nauwelijks aandacht aan gegeven is.

Recensent:
Ron van Vliet is werkzaam als Program Manager bij Tele2. Zijn projecten en programma’s richten zich op productontwikkeling voor de zakelijk markt, waarbij een Agile aanpak de basis vormt. Daarnaast is hij actief lid van IPMA in de kennisgroep Agility in Projecten.

Volgende artikel: Impact