AL DOENDE

Benefitsmanagement & de businesscase voor projecten

De beslissing om door te gaan met een project of te stoppen is niet makkelijk. Het is vaak onduidelijk hoe en op basis van welke criteria deze beslissing wordt genomen. Emoties en politiek spelen daarbij een grote rol. Is het project een ‘kindje’ van een van de beslissers dan verdwijnen meer objectieve criteria naar de achtergrond. Vaak wordt dan te lang vastgehouden aan een project dat geen toegevoegde waarde meer heeft. Dit staat bekend onder de naam escalation of commitment. Daarnaast kan een organisatie niet ieder project uitvoeren. Er zijn meestal onvoldoende tijd, geld en capaciteit beschikbaar. Om een goede keuze te maken zal een werkwijze moeten worden gevolgd om projecten zo objectief mogelijk te beoordelen op de toegevoegde waarde. Hiervoor wordt een business case opgesteld. Hierin komt naar voren of de voordelen (benefits) van een project opwegen tegen de kosten en risico’s, daarbij rekening houdend met het tijdstip waarop de voordelen ook daadwerkelijk optreden.

Over de auteur

Ir. Guido Fröhlichs RC (CAP-able) is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van het boek “Projecten en projectportfolio in control: mens, methoden en proces”,

guido@cap-able.nl en www.cap-able.nl.

Abonneer op PROJECTIE

Je leest nu een FREEMIUM editie van Projectie. Wil je toegang hebben tot de volledige inhoud van Projectie, met vakinhoudelijke artikelen als Research en Praktijkcase, abonneer je dan nu op Projectie. Meer info over een abonnement lees je hier.

Volgende artikel: Nieuws & Events