BOEK

Projectmanagement op maat

BOEK

Projectmanagement op maat

Titel: Projectmanagement op maat
Auteur: Ariane Moussaul
t

Projecten zijn unieke ondernemingen. Een avontuur dat nog nooit iemand eerder heeft doorgemaakt. Per definitie. Van projectmanagementmethoden zijn er een beperkt aantal. Die passen vrijwel nooit goed op het project. En een aanpak die niet goed hoort bij een project zorgt voor wrijving, die de belangrijkste succesfactor van een project, passie, dooft. Hoe zorg je er nu voor dat je als projectleider voor jezelf uit de diverse methoden een aanpak samenstelt die het beste is voor je project?

In "Projectmanagement op maat" levert auteur Ariane Moussault je materiaal en ideeën om voor je unieke project een passende aanpak samen te stellen. Ze doet dat door eerst een soort basisstructuur van een project te definiëren en te bespreken en vervolgens een achttal projectmanagementmethoden de revue te laten passeren. Dit gelardeerd met korte stukjes relevante, soms prikkelende tussentekst van geïnterviewden, in elk hoofdstuk een interessante casus en bij het begin van elk hoofdstuk een afbeelding van een schilderij dat associeert met het onderwerp. Deze variatie in combinatie met een soepele schrijfstijl maakt het boek prettig leesbaar. Schema’s zijn simpel en helder. Het boek kent ook humor is: het schilderij bij de behandeling van PMBOK toont een geit.


Een van de elementen van de basisstructuur is Richting bepalen. Hier wordt behandeld hoe je vaststelt wat je levert en hoe dat de opdrachtgever helpt met waar die naartoe wil. Een ander is Uitdagingen, zoals een groot project of eentje met veel randvoorwaarden. Een van de vele goede tips is hier deze met de stakeholders en het team expliciet te maken. Boeiend is hoe tenslotte in Een aanpak de wijze waarop projectmanagementmethoden worden ingedeeld aan de hand van fasering.


Vervolgens bespreekt de auteur in het kort de meest gangbare projectmanagementmethoden in Nederland: PMBOK, PRINCE2, Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren, Scrum, Systems Engineering, Value Based Project Management en Procesmanagement. Achtergrond, uitgangspunten, een korte karakterisering van de methode en een verwijzing voor verdere verdieping worden steeds in enkele bladzijden behandeld.


De auteur streeft duidelijk niet naar compleetheid maar naar inzicht. Inzicht in het feit dat er een soort basisstramien is waar alle methoden in meer of mindere mate aan voldoen en inzicht in het wezen van de behandelde methoden. Toepassen laat ze aan de projectleider over: elk project is immers uniek.


Eerder heeft de auteur meegeschreven aan het boek “Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement” (2011). Waar dat boek methoden theoretisch en vrij klinisch vergelijkt, toont ze in dit boek een meer doorleefde blik. Daarbij maakt de auteur eigen keuzes. Het feit dat de rol van Product Owner in het domein van besturen geplaatst wordt en die van Projectleider in het domein van uitvoeren vraagt om discussie. En over de classificatie van Scrum als projectmanagementmethode zijn ook lang niet alle vakgenoten het eens.


Studenten die projectmanagementmethoden onderwezen krijgen biedt het boek mooie verdiepingsstof. Minder ervaren projectleiders krijgen een kader voor het omgaan met methoden. En de ervaren projectleider kan met dit boek over de rand van haar favoriete of voorgeschreven methode kijken en zo reflecteren op de eigen gewoonten.

Recensent:
Meinte Wildschut,
projectleider bij NS.

Volgende artikel: Impact